De verdeling van de sociale woonruimte

Een nieuwe manier van verdelen

De woning moet gaan naar degene die hem het hardste nodig heeft. Daarom werken 15 gemeenten en 15 corporaties  in de regio’s Amsterdam, Amstelland-Meerlanden en Zaanstreek-Waterland  aan een nieuwe woonruimteverdeling. In het najaar van 2019 wordt het voorstel uitgewerkt. Begin 2020 wordt dit besproken met de verschillende gemeenteraden. Zij kunnen hier dan op reageren en op basis daarvan wordt ene definitief voorstel opgesteld.

 

Betrokken partijen