Vraag en antwoord

WANNEER KAN IK MIJN MENING GEVEN OVER DIT VOORSTEL?WANNEER KAN IK MIJN MENING GEVEN OVER DIT VOORSTEL?

In juni 2020 wordt volgens de planning het concept beleidsvoorstel vrijgegeven voor inspraak. Alle inwoners van de regio’s Amstelland-Meerlanden, Amsterdam en Zaanstreek-Waterland kunnen dan een reactie geven op het voorstel. Wanneer de inspraak begint staat onder andere in de lokale krant en op de website van de gemeenten. We versturen ook een nieuwsbrief. Geef je onderaan de website op voor onze nieuwsbrief!

Waarom moet de woonruimteverdeling (WRV) anders?

Het systeem doet nu weinig recht aan woningzoekenden die dringend op zoek zijn naar een sociale huurwoning. In het huidige systeem wordt wachten beloond. Daardoor sparen huishoudens vaak hun inschrijfduur om zo kans te hebben op een woning. De woningzoekende met spoed heeft geen snelle route en moet achteraan de wachtrij aansluiten. Je hebt wel een urgentieverklaring, maar daar zijn zeer strenge regels voor, of je hebt inschrijfduur. We hebben gezocht naar een oplossing die kan inspelen op de verschillende soorten vragen die er zijn.

WAAROM DIT NIEUWE VOORSTEL?

Dit nieuwe voorstel houdt bij de toewijzing van sociale huurwoningen rekening met woningzoekenden die een woning het hardst nodig hebben. Daarom wordt in het nieuwe voorstel, naast inschrijfduur ook rekening gehouden met de omstandigheden van de woningzoekende en het zoekgedrag.

WANNEER GAAT HET NIEUWE SYSTEEM IN?

In 2019 is gewerkt aan een voorstel voor een nieuwe woonruimteverdeling. In 2020 gaat het voorstel de formele inspraak in, waarna het moet worden vastgesteld door de gemeenteraden. Dit is naar verwachting eind 2020. Daarna duurt het nog ongeveer een jaar voordat de nieuwe regels ingaan. Dat komt omdat na inspraak de nieuwe regels ook nog wettelijk moeten worden vastgelegd en verwerkt in de aanbiedingsystemen WoningNet Stadsregio Amsterdam, Woonmatch Waterland en in het toewijzingssysteem van de Woningbouwvereniging Oostzaanse Volkshuisvesting (WOV).

Zie hiervoor ook de Planning

HOE IS HET NU GEREGELD MET DE TOEWIJZING?HOE IS HET NU GEREGELD MET DE TOEWIJZING?

Je hebt drie manieren van toewijzen:

1. Urgentieverklaring waar strenge regels voor gelden
2. Inschrijfduur
3. Loting

Een urgentieverklaring is er alleen voor huishoudens in een noodsituatie, die aan verschillende voorwaarden voldoen. Maar er is bijvoorbeeld geen vangnet voor gezinnen die door een relatiebreuk geen woning meer hebben. Ook jongeren die problematisch thuiswonen en inwonende gezinnen krijgen nu vaak geen urgentie. Juist voor dit soort situaties zoeken we naar oplossingen.
Inschrijfduur bouw je op vanaf het moment van inschrijving bij WoningNet of Woonmatch. Dit is gunstig voor huishoudens die lang ingeschreven staan en vaak al een woning hebben. Huishoudens met veel inschrijfduur letten vaak op kwaliteit, als ze verhuizen zijn ze hun inschrijfduur kwijt. Het is logisch dat ze lang wachten met verhuizen.

Op WoningNet lees je hoe de toewijzing werkt.

Loten wordt niet in alle gemeenten ingezet. Een klein gedeelte van de woningen worden verloot, bijvoorbeeld in Amsterdam alleen voor jongeren.

WAAROM LOPEN DE WACHTTIJDEN ZO OP?

Veel mensen doen een beroep op een sociale huurwoning. De komende jaren blijft de bevolking in deze regio groeien en daarmee zal ook de vraag naar sociale huurwoningen blijven groeien. In de regio worden wel veel woningen bijgebouwd, dit gaat helaas niet snel genoeg.
Door weinig verhuizingen komen weinig woningen vrij. Mensen verhuizen bijvoorbeeld niet omdat zij een alternatief niet kunnen betalen, of omdat het niet aantrekkelijk voor hen is. Ook huishoudens met een zorgvraag doen een steeds groter beroep op de sociale huurwoningen. Voorheen kwamen zij vaak in zorginstellingen terecht. De wachttijd voor een starter is afgelopen drie jaar met 22% gestegen naar 11 jaar.

WAT GEBEURT ER MET MIJN INSCHRIJFDUUR?

De inschrijfduur wordt omgezet naar wachtpunten. Voor ieder jaar dat je ingeschreven staat ontvang je 1 punt.

VERDWIJNT WONINGNET/WOONMATCH?

Daar is geen sprake van. Het gaat niet om nieuwe techniek maar om nieuwe afspraken. De nieuwe regels komen in het systeem van Woningnet/Woonmatch.

OVER WELKE REGIO GAAT HET?

Het gaat over drie samenwerkende regio`s:, Amstelland Meerlanden, Amsterdam en Zaanstreek Waterland. In totaal gaat het om 15 gemeenten en 14 corporaties. De nieuwe regels gaan alleen gelden voor sociale huurwoningen in deze regio. Het aanbod aan sociale huurwoningen is te vinden onder WoningNet Stadsregio Amsterdam en Woonmatch Waterland. (behalve dat van Oostzaan en Volendam)

Gemeenten
Gemeenten in de regio: Stadsregio Noord (Zaanstreek-Waterland): Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland, Zaanstad. Stadsregio Amsterdam: Amsterdam Stadsregio Zuid (Amstelland Meerlanden): Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel, Uithoorn.

Corporaties
De Alliantie, De Key, Eigen Haard, Stadgenoot, Rochdale, Ymere, Woonzorg NL, Intermaris, Parteon, ZVH, Wormerwonen, Wooncompagnie, Habion en WOV.