Participatie

Een belangrijk onderdeel van het zoeken naar een nieuwe verdeling voor de sociale huurwoningen was een enquête. Een vragenlijst die door alle inwoners uit de regio’s Amsterdam, Amstelland-Meerlanden en Zaanstreek-waterland kon worden ingevuld. Ruim 23.000 mensen hebben deze enquête ingevuld. De resultaten van de enquête vind je hier.

In veel gemeenten waren discussieavonden met bewoners om verder te praten over de uitkomsten van de enquête. Er werd ook samen nagedacht over lastige vragen over volgorde en voorrang. Over de nieuwe koers konden bewoners meepraten op twee regionale focusbijeenkomsten.

Uit de enquête blijkt een breed draagvlak om meer woningen toe te wijzen aan de woningzoekenden die dat het hardste nodig hebben. Er is vooral draagvlak om drie groepen mensen  een extra steun te geven bij het vinden van een woning. Het gaat om:

  • Gescheiden ouders met kinderen;
  • Inwonende gezinnen met kinderen;
  • Problematisch thuiswonende jongeren.

De resultaten van de enquête en alle bijeenkomsten zijn besproken met de 15 wethouders Wonen van de regiogemeenten en de corporaties. Ook de inbreng die is opgehaald tijdens de raadsconsultaties in 2019 is hierin meegenomen. De betrokken wethouders en corporaties zijn het eens geworden over de koers voor verdere uitwerking van een voorstel. De drie voorgestelde groepen zijn opgenomen in het voorstel.

In juni van dit jaar kunnen alle bewoners van de samenwerkende gemeenten hun reactie geven op het voorstel.