Over de Woonruimteverdeling

Onder druk

De sociale huurmarkt in de gemeenten in de regio’s Amstelland-Meerlanden, Amsterdam en Zaanstreek-Waterland staat onder druk. De gemiddelde inschrijfduur voordat iemand een sociale huurwoning heeft, is 11 jaar. Eind 2018 waren er ca. 90.000 mensen actief op zoek naar een sociale huurwoning. Er waren dat jaar ongeveer 9.000 huizen beschikbaar. Er is tegelijkertijd nog nooit zoveel gebouwd als in de laatste jaren, maar er komen ook meer mensen die in de regio willen wonen. Hoe verdelen we de huizen die er nu zijn?

Waarom een nieuwe woonruimteverdeling?

Het systeem werkt nu met inschrijfduur en urgentie. Degene die het langste ingeschreven staat is als eerste aan de beurt. Mensen in noodsituaties krijgen een urgentieverklaring. Zij krijgen sneller een sociale huurwoning.
Mensen sparen vaak hun inschrijfduur, om een zo groot mogelijke kans te maken op een woning. Zo komt het dat mensen die met spoed een huis nodig hebben, maar geen urgentieverklaring en te weinig inschrijfduur, achteraan moeten sluiten. Mensen komen in de knel in het huidige systeem.

Hoe zijn we gekomen tot een nieuw voorstel?

We hebben eerst nagedacht over verschillende oplossingen. Daarvoor hebben we gesproken met bewoners en experts van de samenwerkende gemeenten. Op basis daarvan hebben de wethouders Wonen en bestuurders van corporaties een koers bepaald voor een nieuwe manier van verdelen. We lossen de schaarste aan woningen er niet mee op. We geven woningzoekenden die hard op zoek zijn naar een woning wel een extra steun in de rug.
Het voorstel is nu op hoofdlijnen klaar. Dat betekent dat er nog wel wat uitgewerkt moet worden. Alle gemeenteraden van de 15 gemeenten gaan nu eerst een reactie geven. Daarna werken we het voorstel verder uit. In juni van dit jaar is het voorstel klaar voor alle inwoners van de gemeente. Dan mag iedereen zijn reactie geven.

Hoe ziet het voorstel op hoofdlijnen er uit?

In het nieuwe voorstel geven we mensen die hard op zoek zijn naar een woning meer mogelijkheden. Het nieuwe systeem werkt met punten. Inschrijfduur blijft bestaan. Daarvoor krijg je nu wachtpunten. Voor mensen die actief op zoek zijn naar woningen, krijgen zoekpunten. En mensen die veel haast hebben met het vinden van een woning kunnen spoedpunten krijgen. Voor spoedpunten komen in aanmerking: gescheiden mensen met kinderen, inwonende gezinnen en problematisch thuiswonende jongeren. Alle punten bij elkaar opgeteld bouw je een totaal aantal punten op. Daarmee wordt de plaats op de ranglijst bepaald.

Bekijk ook de infographic hierover:

Betrokken partijen