Planning

Op basis van de uitgangspunten voor de herziening van de woonruimteverdeling zijn veel reacties opgehaald in gesprekken met bewoners, woningzoekenden en experts. De gekozen richting is uitgewerkt in een voorstel voor een nieuwe verdeling van sociale huurwoningen. In het voorjaar van 2020 wordt het conceptvoorstel voor consultatie voorgelegd aan de 15 gemeenteraden.

Het aangepaste voorstel wordt dan in 2020 ter inspraak gelegd. Dit betekent dat bewoners van de gemeenten een reactie kunnen geven op het voorstel.

Als de reacties opgehaald zijn, wordt gekeken of er wijzigingen moeten komen in het voorstel. De wethouders leggen in een nota van beantwoording uit waarom ze wel of niet iets doen met de binnengekomen reacties. Dan komt er een definitief beleidsvoorstel dat door alle gemeenteraden in de regio moet worden vastgesteld. De regels voor een nieuwe verdeling worden uitgewerkt in een huisvestingsverordening en als dat een feit is, gaan de nieuwe regels in 2021 in.

proces

2021
10/2021

herfst: De nieuwe regels voor de woonruimteverdeling liggen vast. (Onder voorbehoud)

06/2021

Voorjaar: Voorstel voor verordening ligt voor in de verschillende gemeenteraden

2020
11/2020

Winter: Uitwerking van voorstel in de verschillende gemeentelijke verordeningen.

06/2020

Zomer: Voorstel herziening woonruimteverdeling open voor inspraak

02/2020

Begin 2020: Voorstel wordt besproken in verschillende gemeenteraden.

2019
06/2019

Juni-december Uitwerking voorstel woonruimteverdeling

01/2019

Januari- juni Participatie met bewoners uit de regio: online vragenlijst en gesprekken rondes ophalen en verdiepen

2018
11/2018

Gemeenteraden praten over dilemma’s bij de herziening van de woonruimteverdeling.

01/2018

Bestuurders corporaties en gemeenten stellen uitgangspunten op voor herziening.