Een nieuwe verdeling van sociale huurwoningen

Voorstel voor een nieuwe manier van verdelen

Meer kans voor actief woningzoekenden en mensen met die hard een woning nodig hebben. Dat is de reden waarom 15 gemeenten en 14 corporaties  in de regio’s Amsterdam, Amstelland-Meerlanden en Zaanstreek-Waterland werken aan een nieuwe woonruimteverdeling. Woningzoekenden die dringend op zoek zijn naar een sociale huurwoning moeten meer kans krijgen om een woning te vinden. Een voorstel op hoofdlijnen is nu klaar. Alle gemeenteraden reageren in de komende maanden op het voorstel. Daarna wordt het voorstel verder uitgewerkt.

 

Betrokken partijen